Kuya J Crispy Pata

  • REGULAR – P950
  • FAMILY – P1,195

950.001,195.00

Clear

Kuya J Crispy Pata

PATA SIZE

REGULAR – P950, FAMILY – P1,195